Privacy Beleid

SECTIE 1 - WAT DOEN WE MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Als u onze winkel doorbladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP) van uw computer om ons informatie te verschaffen die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem. Emailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere spannende updates. Tekstmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij tekstberichten sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates. Updates omvatten Herinneringen aan het afrekenen. Webhooks worden gebruikt om het berichtensysteem voor Herinneringen aan het afrekenen te activeren.

SECTIE 2 - TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming? Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te controleren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u instemt met onze verzameling en gebruik ervan voor dat specifieke doel alleen. Als we uw persoonlijke informatie vragen voor een secundair doel, zoals marketing, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken? Als u na uw opt-in van gedachten verandert, kunt u uw toestemming voor ons intrekken om contact met u op te nemen, voor de verdere verzameling, het gebruik of de openbaarmaking van uw informatie, te allen tijde, door contact met ons op te nemen via: lumiertherapy@gmail.com

SECTIE 3 - OPENBAARMAKING

We kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken als we daartoe wettelijk verplicht zijn of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

SECTIE 4 - SHOPIFY

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens worden opgeslagen via Shopify’s dataopslag, databases en de algemene Shopify-toepassing. Ze slaan uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall op.

Betaling: Als u een directe betaalgateway kiest om uw aankoop te voltooien, slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Het is versleuteld via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden alleen opgeslagen zolang als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Daarna worden uw aankooptransactiegegevens verwijderd. Alle directe betalingsgateways houden zich aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. De PCI-DSS-vereisten helpen ervoor te zorgen dat uw creditcardgegevens veilig worden behandeld door onze winkel en haar dienstverleners. Voor meer inzicht kunt u ook het servicebeleid van Shopify lezen (https://www.shopify.com/legal/terms) of de privacyverklaring (https://www.shopify.com/legal/privacy).

SECTIE 5 - DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij ons leveren. Certain third-party service providers, such as payment gateways and other payment transaction processors, have their own privacy policies in respect to the information we are required to provide to them for your purchase-related transactions. Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe uw persoonlijke informatie door deze providers zal worden behandeld. In het bijzonder moet u zich ervan bewust zijn dat bepaalde providers zich kunnen bevinden in of faciliteiten kunnen hebben die zich in een ander rechtsgeb

iederschap bevinden dan u of wij. Dus als u besluit om door te gaan met een transactie die de diensten van een externe dienstverlener inhoudt, kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van de rechtsgebieden waar die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden. Als voorbeeld, als u zich in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betaalgateway in de Verenigde Staten, kan uw persoonlijke informatie die wordt gebruikt om die transactie te voltooien, worden onderworpen aan openbaarmaking onder de wetgeving van de Verenigde Staten, waaronder de Patriot Act. Zodra u onze winkelwebsite verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, valt u niet langer onder dit privacybeleid of onze algemene voorwaarden.

Links Wanneer u op links klikt in onze winkel, kunnen ze u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.

SECTIE 6 - BEVEILIGING

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet ongepast verloren gaat, misbruikt, toegankelijk is, openbaar wordt gemaakt, gewijzigd of vernietigd. Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden de gegevens versleuteld met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-encryptie. Hoewel geen enkele methode van verzending over het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde normen in de branche.

SECTIE 7 - COOKIES

Hier is een lijst van cookies die we gebruiken. We hebben ze hier vermeld zodat u kunt kiezen of u zich wilt afmelden voor cookies of niet. _session_id, unieke token, sessional, stelt Shopify in staat om informatie over uw sessie op te slaan (referrer, landingspagina, etc.). _shopify_visit, geen gegevens vastgelegd, persistent gedurende 30 minuten na het laatste bezoek, gebruikt door de interne statistiekentracker van onze websiteprovider om het aantal bezoeken vast te leggen _shopify_uniq, geen gegevens vastgelegd, vervalt om middernacht (ten opzichte van de bezoeker) van de volgende dag, telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant. cart, unieke token, persistent gedurende 2 weken, slaat informatie op over de inhoud van uw winkelwagen. _secure_session_id, unieke token, sessional. storefront_digest, unieke token, onbepaald. Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

SECTIE 8 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid hebt bereikt in uw staat of provincie van verblijf, of dat u de meerderjarigheid hebt bereikt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming hebt gegeven om eventuele minderjarige afhankelijken van u toe te staan deze site te gebruiken.

SECTIE 9 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze zijn gepost op de website. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we deze gebruiken en/of openbaar maken. Als onze winkel wordt overgenomen of gefuseerd met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren zodat we producten aan u blijven verkopen.

SMS/MMS MOBILE MESSAGING MARKETING PROGRAMMA

We respecteren uw privacy. We zullen alleen informatie die u verstrekt via het Programma gebruiken om uw mobiele berichten te verzenden en hierop te reageren, indien nodig. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het delen van informatie met platformproviders, telefoonbedrijven en andere leveranciers die ons helpen bij de levering van mobiele berichten. WE VERKOPEN, VERHUREN, LENEN, HANDELEN, LEASEN OF ANDERSZINS OVERDRAGEN VOOR WINSTGEVENDHEID GEEN TELEFOONNUMMERS OF KLANTINFORMATIE DIE VIA HET PROGRAMMA WORDEN VERZAMELD NAAR ENIGE DERDE PARTIJ. Nonetheless, We behouden ons te allen tijde het recht voor om alle informatie bekend te maken die nodig is om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek, om aansprakelijkheid te vermijden, of om onze rechten of eigendommen te beschermen. Wanneer u online formulieren invult of anderszins informatie aan ons verstrekt in verband met het Programma, stemt u ermee in om accurate, volledige en ware informatie te verstrekken. U stemt ermee in om geen valse of misleidende naam te gebruiken of een naam die u niet bevoegd bent te gebruiken. Als wij naar ons eigen goeddunken van mening zijn dat 

enige informatie onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of als u zich hebt aangemeld voor het Programma met een ander doel dan aangegeven, kunnen we u de toegang tot het Programma weigeren en alle passende juridische stappen ondernemen.

California Civil Code Section 1798.83 staat gebruikers van het Programma die in Californië wonen toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van de informatie die u via het Programma verstrekt aan derden voor hun direct-marketingdoeleinden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, neemt u contact met ons op op het volgende adres:

Lumier Therapy - Nederland, Zuid-Holland

lumiertherapy@gmail.com

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Als u wilt: toegang krijgen tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die we over u hebben, een klacht indienen of gewoon meer informatie willen, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer op: lumiertherapy@gmail.com