Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Lumiér. Gedurende de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Lumiér. Lumiér biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn op deze site, aan jou, de gebruiker, onder voorbehoud van jouw acceptatie van alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, ga je akkoord met onze "Service" en stem je ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website gebruikt of er toegang toe krijgt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, dan mag je de website niet openen of geen gebruik maken van enige services. Als deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat je deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ALGEMENE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaar je dat je ten minste de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf, of dat je de meerderjarige leeftijd hebt in jouw staat of provincie van verblijf en ons toestemming hebt gegeven om een van jouw minderjarige afhankelijken deze site te laten gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeautoriseerd doel, noch mag je, bij het gebruik van de Service, enige wetten overtreden in jouw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). Je mag geen wormen of virussen verzenden of enige code van destructieve aard doorsturen. Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Diensten.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, op elk moment. Je begrijpt dat jouw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie), mogelijk onversleuteld wordt verzonden en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) veranderingen om te voldoen aan technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie is altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken. Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, het gebruik van de Service, of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend ter referentie opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie die beschikbaar wordt gesteld op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is voor jouw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen verstrekt voor jouw referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan retournering of omruiling alleen volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van een kleur op je computerscherm nauwkeurig is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht geval per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen op elk moment zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar verboden. We staan niet garant voor de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door jou is gekocht of verkregen, of dat enige fouten in de Service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de aankooplimieten per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen in of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van bestellen. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die zijn gedaan in onze winkel. Je stemt ermee in om je account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, bekijk ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen je toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of inbreng hebben. Je erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig voor jouw eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden verstrekt door de relevante externe provider(s). We kunnen ook in de toekomst nieuwe services en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet zijn verbonden met ons. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materiaal van derden of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade veroorzaakt door de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze begrijpt voordat je deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten rechtstreeks aan de derde partij worden gericht.

(de tekst wordt ingekort vanwege de limiet van het aantal tekens per bericht)

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Indien wij daarom verzoeken, of zonder verzoek van ons, stuur je bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar'), dan stem je ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, dergelijk commentaar mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Je gaat ermee akkoord dat we niet verplicht zijn (1) om dergelijk commentaar vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor dergelijk commentaar; of (3) om te reageren op dergelijk commentaar. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden. Je stemt ermee in dat je commentaar geen inbreuk zal maken op enig recht van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je gaat er verder mee akkoord dat je commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of enige computervirus of ander malware die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of gerelateerde website kan beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je voordoen als iemand anders dan jezelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van elk commentaar. Je bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die je plaatst en hun nauwkeurigheid. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig commentaar geplaatst door jou of een derde partij.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

Door in de kassa in te stemmen met de SMS-marketing van Lumiér en een aankoop te initialiseren of je te abonneren via onze abonnementshulpmiddelen, stem je ermee in om terugkerende tekstmeldingen te ontvangen (voor je bestelling, inclusief herinneringen voor achtergelaten winkelwagentjes), tekstmarketingaanbiedingen en transactionele teksten, inclusief verzoeken om beoordelingen van ons, zelfs als je mobiele nummer is geregistreerd op een staats- of federaal bel-niet-register. De berichtfrequentie varieert. Toestemming is geen voorwaarde voor aankoop.

Als je je wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en meldingen, antwoord dan met STOP op elk mobiel bericht dat van ons is verzonden of gebruik de afmeldlink die we je hebben verstrekt in een van onze berichten. Je begrijpt en stemt ermee in dat alternatieve methoden om je af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet zullen worden beschouwd als een redelijke manier om je af te melden. We brengen geen kosten in rekening voor de service, maar je bent verantwoordelijk voor alle kosten en kosten voor tekstberichten die door je draadloze provider in rekening worden gebracht. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn.

Voor eventuele vragen, stuur HELP naar het nummer waarvan je de berichten hebt ontvangen. Je kunt ook contact opnemen met lumiertherapy@gmail.com voor meer informatie.

We hebben het recht om elk telefoonnummer of elke kortingscode die we gebruiken om de service te bedienen op elk moment te wijzigen. Je wordt op dergelijke gelegenheden op de hoogte gesteld. Je gaat ermee akkoord dat eventuele berichten die je naar een telefoonnummer of kortingscode hebt gestuurd die we hebben gewijzigd, inclusief alle STOP- of HELP-verzoeken, mogelijk niet worden ontvangen en dat we niet aansprakelijk zijn voor het honoreren van verzoeken in dergelijke berichten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ga je ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor mislukte, vertraagde of verkeerd gerichte levering van informatie die via de service is verzonden, voor eventuele fouten in dergelijke informatie en/of voor enige actie die je al dan niet onderneemt in vertrouwen op de informatie of service.

Je recht op privacy is belangrijk voor ons. Je kunt ons Privacybeleid raadplegen om te bepalen hoe we je persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren als er op elk moment onjuiste informatie in de Service of op een gerelateerde website staat, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website, mag worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor elk onwettig doel; (b) om anderen te vragen of aan te moedigen om onwettige handelingen te verrichten of hieraan deel te nemen; (c) om te overtreden enige internationale, federale, provinciale of staatsregels, verordeningen, wetten of lokale verordeningen; (d) om inbreuk te maken op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of over te dragen die op enigerlei wijze kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of gerelateerde website te beïnvloeden, andere websites of het internet; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te 'phishen', te 'pharmen', voorwendsels te gebruiken, te 'spideren', te 'crawlen' of te 'scrapen'; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website te omzeilen of te verstoren. We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden gebruik.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat het gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. Je gaat uitdrukkelijk akkoord met het feit dat je gebruik van de service of het onvermogen om de service te gebruiken voor jouw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan jou worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen wij, Cleens, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot verloren winsten, verloren omzet, verloren spaargeld, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van de service of enig product of enige dienst verkregen via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met jouw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, enige fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aanspraakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag dat wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord Lumiér en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en te verdedigen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, van welke aard dan ook die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeit uit jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door referentie bevatten, of jouw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling toch afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte worden geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden; een dergelijke vaststelling zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

SECTIE 16 - BEEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je geen gebruik meer wilt maken van onze Diensten, of wanneer je stopt met het gebruik van onze site. Als wij naar ons eigen oordeel vaststellen dat je niet hebt voldaan, of als we vermoeden dat je niet hebt voldaan, aan een term of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen we je toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHEEL VAN DE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site zijn geplaatst of met betrekking tot de Dienst vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en regelen jouw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij jou Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om op elk moment naar ons eigen goeddunken delen van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd op:

lumiertherapy@gmail.com