Integritetspolicy

Integritetspolicy

---------

AVDELNING 1 - VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

När du köper något från vår butik samlar vi in den personliga information du ger oss, såsom ditt namn, adress och e-postadress, som en del av köp- och säljprocessen. När du surfar på vår butik får vi också automatiskt din dators internetprotokoll (IP)-adress för att tillhandahålla oss information som hjälper oss att lära oss mer om din webbläsare och operativsystem. E-postmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt tillstånd kan vi skicka e-postmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra spännande uppdateringar. Textmarknadsföring (om tillämpligt): Med ditt tillstånd kan vi skicka textmeddelanden om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar. Uppdateringar inkluderar utcheckningspåminnelser. Webhooks kommer att användas för att utlösa meddelandesystemet för utcheckningspåminnelser.

AVDELNING 2 - SAMTYCKE

Hur får du mitt samtycke? När du lämnar ut personlig information till oss för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, placera en order, ordna en leverans eller returnera ett köp, innebär det att du samtycker till att vi samlar in den och använder den endast för det specifika syftet. Om vi ber om din personliga information för ett sekundärt syfte, som marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckta samtycke eller ge dig möjlighet att säga nej.

Hur drar jag tillbaka mitt samtycke? Om du efter att ha godkänt ändrar dig kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke för att vi kontaktar dig, för fortsatt insamling, användning eller utlämnande av din information, genom att kontakta oss på: lumiertherapy@gmail.com

AVDELNING 3 - OFFENTLIGGÖRANDE

Vi kan lämna ut din personliga information om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du bryter mot våra användarvillkor.

AVDELNING 4 - SHOPIFY

Vår butik är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina data lagras genom Shopifys datalagring, databaser och den allmänna Shopify-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

Betalning: Om du väljer en direkt betalningsgateway för att slutföra ditt köp, lagrar Shopify dina kreditkortsuppgifter. Det krypteras genom Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Dina köptransaktionsdata lagras endast så länge det är nödvändigt för att slutföra din köptransaktion. Efter det att det är slutfört raderas din köptransaktionsinformation. Alla direkt betalningsgateways följer standarderna för PCI-DSS som hanteras av PCI Security Standards Council, som är ett gemensamt arbete mellan varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. Kraven för PCI-DSS hjälper till att säkerställa en säker hantering av kreditkortsinformation från vår butik och dess tjänsteleverantörer. För mer insikt kan du även vilja läsa Shopify's användarvillkor (https://www.shopify.com/legal/terms) eller integritetspolicy (https://www.shopify.com/legal/privacy).

AVDELNING 5 - TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som vi använder endast att samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster de tillhandahåller oss. Vissa tredjepartsleverantörer, såsom betalningsgateways och andra betalningstransaktionsbehandlare, har dock sina egna integritetspolicys avseende den information vi är skyldiga att lämna till dem för dina köprelaterade transaktioner. För dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy så att du förstår på vilket sätt din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer. Kom ihåg att vissa leverantörer kan befinna sig i eller ha faciliteter som finns i en annan jurisdiktion än antingen dig eller oss. Så om du väljer att fortsätta med en transaktion som involverar tjänsterna från en tredjepartsleverantör kan din information bli föremål för lagar i de jurisdiktioner där den tjänsteleverantören eller dess faciliteter är belägna. Till exempel om du befinner dig i Kanada och din transaktion behandlas av en betalningsgateway som är belägen i USA kan din personliga information som används i samband med att slutföra den transaktionen bli föremål för upptäckt enligt amerikansk lagstiftning, inklusive Patriot Act. När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredjepartswebbplats eller applikation regleras du inte längre av denna sekretesspolicy eller vår webbplats användarvillkor.

Länkar När du klickar på länkar i vårbutik kan de dirigeras bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för integritetsrutinerna på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras integritetsuttalanden.

AVDELNING 6 - SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att säkerställa att den inte otillbörligt förloras, missbrukas, kommas åt, lämnas ut, ändras eller förstörs. Om du lämnar över dina kreditkortsuppgifter till oss krypteras informationen med hjälp av säker sockel lager teknologi (SSL) och lagras med en AES-256 kryptering. Även om ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring är 100 % säker följer vi alla PCI-DSS krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade branschstandarder.

AVDELNING 7 - COOKIES

Här är en lista över cookies som vi använder. Vi har listat dem här så att du kan välja om du vill avaktivera cookies eller inte. _session_id, unikt token, sessional, tillåter Shopify att lagra information om din session (referrer, landningssida etc.). _shopify_visit, inga uppgifter, beständig i 30 minuter från sista besöket, används av vår webbplatsleverantörs interna statistikspårare för att registrera antalet besök. _shopify_uniq, inga uppgifter, går ut vid midnatt (relativt besökaren) nästa dag, räknar antalet besök i en butik av en enskild kund. cart, unikt token, beständig i 2 veckor, lagrar information om innehållet i din kundvagn. _secure_session_id, unikt token, sessional storefront_digest, unikt token, obegränsad. Om butiken har ett lösenord används detta för att avgöra om den aktuella besökaren har åtkomst.

AVDELNING 8 - SAMTYCKE

Genom att använda denna webbplats intygar du att du är minst myndig ålder i din delstat eller provins för bostad, eller att du är myndig ålder i din delstat eller provins för bostad och att du har gett oss ditt samtycke att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats.

AVDELNING 9 - ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så var vänlig och granska den regelbundet. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig här att den har uppdaterats, så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller lämnar ut den. Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

SMS/MMS MOBIL MEDDELANDE MARKNADSFÖRINGS PROGRAM

Vi respekterar din integritet. Vi kommer endast att använda den information du tillhandahåller via programmet för att överföra dina mobila meddelanden och svara på dig, om nödvändigt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att dela information med plattformsleverantörer, telefonföretag och andra leverantörer som hjälper oss att leverera mobila meddelanden. VI SÄLJER INTE, HYR, UTLÅNAR, HANDELR, HYR UT ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÖVERFÖR FÖR VINST NÅGRA TELEFONNUMMER ELLER KUNDTJÄNSTUPPGIFTER SOM SAMLAS IN GENOM PROGRAMMET TILL NÅGON TREDJE PART. Vi förbehåller oss emellertid rätten att när som helst lämna ut information som är nödvändig för att uppfylla lag, reglering eller myndighetsbegäran, undvika ansvar eller skydda våra rättigheter eller egendom. När du fyller i formulär online eller på annat sätt lämnar information till oss i samband med programmet, godkänner du att ge korrekt, fullständig och sann information. Du samtycker till att inte använda ettfalskt eller vilseledande namn eller ett namn som du inte är behörig att använda. Om vi, enligt vårt eget gottfinnande, anser att någon sådan information är osann, felaktig eller ofullständig, eller om du har anmält dig till programmet för ett annat syfte, kan vi neka dig tillgång till programmet och vidta eventuella lämpliga rättsliga åtgärder.

Enligt Kaliforniens medborgarlag avsnitt 1798.83 har användare av programmet som är bosatta i Kalifornien rätt att begära viss information angående vår offentliggörande av informationen du tillhandahåller genom programmet till tredje part för deras direktmarknadsföringsändamål. För att göra en sådan förfrågan, kontakta oss på följande adress:

Lumier Therapy - Nederländerna, Syd-Holland

lumiertherapy@gmail.com

FRÅGOR OCH KONTAKTINFORMATION

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller radera någon personlig information vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information, kontakta vår integritetsansvarige på: lumiertherapy@gmail.com