Användarvillkor

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Lumiér. Genom hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Lumiér. Lumiér erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig som användare, förutsatt att du accepterar alla villkor, förhållningsregler och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor och bestämmelser ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och bestämmelser och policyer som refereras här och/eller finns tillgängliga via hyperlänk. Dessa Användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Vänligen läs dessa Användarvillkor noggrant innan du får tillgång till eller använder vår webbplats. Genom att få tillgång till eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa Användarvillkor. Om du inte godtar alla villkor och bestämmelser i detta avtal får du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa Användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken ska också vara föremål för Användarvillkoren. Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta delar av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik är värd för Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVDELNING 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIK

Genom att godkänna dessa Användarvillkor försäkrar du att du är minst myndig i din delstat eller provins för boende, eller att du är myndig i din delstat eller provins för boende och har gett oss ditt medgivande att låta någon av dina minderåriga beroende använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål, och du får inte i användningen av Tjänsten bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar). Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur. Ett brott eller överträdelse av något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVDELNING 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst när som helst. Du förstår att ditt innehåll (med undantag för kreditkortsinformation) kan överföras oenkrypterat och innebära (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa sig och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användningen av tjänsten eller åtkomsten till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa Användarvillkor.

AVSNITT 3 - NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET OCH TIDENLIGHET AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för beslut utan att konsultera primär, mer exakt, mer komplett eller mer aktuell informationskällor. Allt förtroende för materialet på denna webbplats är på egen risk. Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISERNA

Priserna för våra produkter kan ändras utan förändring utan förvarning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller avbryta Tjänsten (eller del därav) utan förvarning när som helst. Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, uppsägning eller avbrott av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för retur eller utbyte enbart enligt vår Returpolicy. Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter så noggrant som möjligt i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt. Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteten av några produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, enligt vår enskilda bedömning. Vi förbehåller oss rätten att avbryta en produkt när som helst. Eventuellt erbjudande om någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltigt där sådana erbjudanden är förbjudna. Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - NOGGRANNHET I FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra en beställning som du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köps per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress/faktureringsadress/telefonnummer som angavs vid tidpunkten för beställningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enskilda bedömning, verkar vara gjorda av återförsäljare, ombud eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer detaljer, vänligen granska vår Returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRITT VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll eller inmatning. Du erkänner och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi ska inte ha något ansvar alls som härrör från eller relaterar sig till din användning av valfria tredjepartsverktyg. All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på din egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktyg tillhandahålls av de relevanta tredjepartsleverantörerna. Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive, släppet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också vara föremål för dessa Användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR TILL TREDJEPARTER

Viss innehåll, produkter och tjänster tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredje parter. Tredjeparts länkar på denna webbplats kan leda dig till webbplatser som inte är kopplade till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och har inte något ansvar eller ansvar för några tredjeparts material eller webbplatser, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Vi ansvarar inte för någon skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller några andra transaktioner som görs i samband med några tredjeparts webbplatser. Vänligen granska noggrant tredjeparts politik och praxis och se till att du förstår dem innan du ingår i någon transaktion. Klagomål, anspråk, frågor eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - KOMMENTARER FRÅN ANVÄNDARE, FEEDBACK OCH ANDRA INSÄNDINGAR

Om du, på vår begäran, skickar vissa specifika insändningar (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig online, via e-post, via post eller på annat sätt (gemensamt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i vilket medium som helst alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss. Vi är och ska inte vara under någon skyldighet (1) att behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för några kommentarer; eller (3) att svara på några kommentarer. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi i vår enskilda bedömning anser vara olagligt, stötande, hotande, förtalsligt, förtaligt, pornografiskt, obscen eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någons immateriella egendomsrättigheter eller dessa Användarvillkor. Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättighet, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller egendomliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla förtalande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscen material, eller innehålla någon datorvirus eller annan skadlig kod som kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, föreställa dig att vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje parter om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras noggrannhet. Vi tar inget ansvar och accepterar inget ansvar för några kommentarer som publiceras av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inskick av personlig information genom butiken regleras av vår integritetspolicy. För att se vår Integritetspolicy.

Genom att samtycka till Lumiers SMS-marknadsföring i kassan och initiera ett köp eller prenumerera via våra prenumerationstjänster samtycker du till att ta emot återkommande textmeddelanden (för din beställning, inklusive påminnelser om övergivna kassor), textmarknadsföringserbjudanden och transaktionella texter, inklusive begäranden om recensioner från oss, även om ditt mobilnummer är registrerat på någon delstatlig eller federal inte-ringlista. Meddelandefrekvensen varierar. Samtycke är inte en förutsättning för köp. Om du vill avregistrera dig från att ta emot textmarknadsföringsmeddelanden och notifikationer, svara med STOP till vilket mobilmeddelande som helst som skickats från oss eller använd avregistreringslänken vi har tillhandahållit dig i något av våra meddelanden. Du förstår och samtycker till att alternativa metoder för att avregistrera sig, som att använda alternativa ord eller begäranden, inte kommer att betraktas som en rimlig metod för att avregistrera sig. Vi tar inte ut någon avgift för tjänsten, men du är ansvarig för alla avgifter och avgifter för textmeddelanden som tas ut av din trådlösa leverantör. Meddelande- och datatak kan tillämpas. För eventuella frågor, skicka HELP till det nummer du fick meddelandena från. Du kan också kontakta lumiertherapy@gmail.com för mer information.

Vi har rätt att ändra ett telefonnummer eller kortkod som vi använder för att driva tjänsten när som helst. Du kommer att meddelas vid sådana tillfällen. Du samtycker till att alla meddelanden du skickar till ett telefonnummer eller kortkod vi har ändrat, inklusive alla STOPP- eller HJÄLP-begäranden, kanske inte tas emot, och vi kommer inte att vara ansvariga för att hedra begäranden som görs i sådana meddelanden.

I den utsträckning som tillämplig lag tillåter, samtycker du till att vi inte kommer att vara ansvariga för misslyckad, försenad eller felaktig leverans av information som skickats genom tjänsten, eventuella fel i sådan information och/eller några åtgärder du kan eller inte kan ta på grundval av informationen eller Tjänsten.

Din rätt till integritet är viktig för oss. Du kan se vår Integritetspolicy för att avgöra hur vi samlar in och använder din personliga information.

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMPLIGAR

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämningar som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transitider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämningar och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter det att du har skickat din beställning). Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller klargöra information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom enligt lagkrav. Inga angivna uppdateringar eller uppdateringsdatum som gäller i Tjänsten eller på någon relaterad webbplTack för din tålamod. Här är den fortsatta översättningen av avsnitten:

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR Förutom andra förbud enligt Användarvillkoren är det förbjudet att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt ändamål; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i några olagliga handlingar; (c) att överträda några internationella, federala, provinsiella eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att kränka eller överträda våra immateriella egendomsrättigheter eller andras immateriella egendomsrättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, förtala, smäda, förtala, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet eller funktionshinder; (f) att skicka falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller annan typ av skadlig kod som kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra personlig information från andra; (i) att skicka skräppost, fiska, farm, förevända, spindla, krypa eller skrapa; (j) för något obscen eller omoraliskt syfte; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot något av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte, företräder eller garanterar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga. Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten under obestämda perioder eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig. Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom tjänsten tillhandahålls (utom som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan några representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckta eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, handelskvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång. Under inga omständigheter ska Cleens, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffskada, speciell eller följdskada av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorad intäkt, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller några liknande skador, oavsett om de grundar sig på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som uppstår från din användning av någon av tjänsterna eller några produkter som förvärvats med hjälp av tjänsten, eller för något annat krav som är relaterat på något sätt till din användning av tjänsten eller något produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppkommit som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som har publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om du har informerats om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner ska vårt ansvar begränsas till den maximala omfattningen som tillåts enligt lag.

AVSNITT 14 - SKADESTÅNDSBEGRÄNSNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Cleens och våra föräldrar, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från ditt brott mot dessa Användarvillkor eller de dokument de inkorporerar genom referens, eller din överträdelse av någon lag eller tredje parts rättigheter.

Jag hoppas att detta uppfyller dina behov. Låt mig veta om det är

AVSNITT 15 - DELBARHET

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar till fullo omfattning enligt tillämplig lag, och den ogiltiga delen ska anses avskiljd från dessa Användarvillkor. Sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten hos några andra kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar som parterna åtagit sig före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål. Dessa Användarvillkor är effektiva såvida de inte sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa Användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats. Om vi ensidigt bedömer att du inte uppfyller, eller vi misstänker att du inte uppfyller, något villkor eller bestämmelse i dessa Användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som förfaller fram till och med uppsägningsdagen; och/eller kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller delar därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Vår underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa Användarvillkor och alla policys eller driftregler som vi publicerar på denna webbplats eller i förhållande till Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, eventuella tidigare versioner av Användarvillkoren). Eventuella tvetydigheter vid tolkningen av dessa Användarvillkor ska inte tolkas mot den upprättande parten.

AVSNITT 18 - TILLÄMPLIG LAG \

Dessa Användarvillkor och alla separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig Tjänster ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOR Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller Tjänsten efter att ändringar i dessa Användarvillkor har publicerats utgör acceptans av dessa ändringar i Användarvillkoren.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor om Användarvillkoren ska skickas till oss på:

lumiertherapy@gmail.com

Jag hoppas att denna fullständiga översättning är till belåtenhet! Låt mig veta om det finns något annat jag kan hjälpa till med.